Front page

Dobrý milovaný,

0fd603ee8eea48c4bcf4c7ff1c7932ea
ARTIST SPECULATE ACME

From: Eddima Garna <fpat01ci@gmail.com>
Date: Thu, 15 Jun 2017 23:20:21 +0900 (JST)

  Dobrý milovaný,
  Táto správa môže príst na vás ako prekvapenie, ale budte si istí, že je to všetko pre dobro. Medzitým som sa modlil predtým, ako som vás kontaktoval, a prosím nevidíte moju poštu ako rozpaky, ako sa predtým nepoznáme.
  
  Pre správne predstavenie sa volám slecna Eddima Garna, iba dcéra neskorých darcekov, môj neskorý otec bol kontrolórom kvality v spolocnosti Tullow Oil PLC. Sme rodák z BANDUNG v Indonézii. Ale môj otec sa oženil so svojou matkou tam, kde pracoval, a narodil som sa a vychoval som tu.
  Môj otec zomrel 10. marca 2015 v dôsledku Velkej mrtvice, ktorá trvala len dva mesiace. A pretože po smrti môjho otca som sa snažil nájst naše rodiny v Indonézii, ale nemohol som ich nájst. Teraz som sa rozhodol prejst svojím životom
  
  Kontaktujem vás, pokial ide o moje hladanie zahranicného partnera pre investície, chcem uviest do pozornosti svoj záujem o spoluprácu s vami na velkej obchodnej príležitosti, píšem vám, pretože mám v úmysle premiestnit a založit investíciu vo vašom (5,3 milióna eur), tento fond som zdedil z mojich neskorých rodicov a mám v úmysle investovat tieto peniaze do vašej krajiny do podnikov s nehnutelnostami / polnohos- podárske projekty, atd. Musíte poradit a vykonat uvedený podnik pre vzájomné výhody obidvoch z nás. Som ochotný vám rozumne odškodnit za vašu pomoc a spoluprácu. Budte si istí, že tento projekt funguje velmi legálne a je 100% bez rizika, že fond je legálne nadobudnutý mojim neskorým otcom a musí byt investovaný do legitímnych podnikov všetky právne dokumenty potvrdzujúce zdroj a pôvod fondu sú neporušené.
  
  Ak ste ochotní spolupracovat so mnou, odpovedzte mi, prosím, co najskôr, aby ste vám poskytli všetky podrobnosti o projekte, ako aj všetky moje osobné údaje. Dúfam, že pocujem od vás.
  
  Požehnaný cas.
  verne
  Slecna Eddima Garna